Portalfakta

JTI ger fakta och inspiration!

Bioenergiportalen produceras av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Här finns fakta, nyheter och goda exempel på energiföretagare som satsar på skogsenergi, biogas, närvärme, energieffektivisering m m.

 

 
 

Skogsägarens energiaffärer

– skogsbränsle – flis – bränsleved – grot – träddelar – långa toppar – klenträd – gallringsvirke – ved – pellets – närvärme – energived – briketter –
 

Sagt & gjort

Bygdens flis blir biovärme i Dalarna

Affärsidén var klar – lokalt producerad värme. Men det tog tid innan lantbrukarägda Biovärme i Dalarna kunde göra verklighet av visionerna.

Läs mer » Visa alla

 
Nyheter

Billigare biogasråvaror från jordbruket

tisdag 21 juli

Omkring 80 procent av allt rötningsbart material i Sverige finns i jordbruket. När det gäller grödor borde det gå att minska råvarukostnaden med minst 10 procent, menar forskare på JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. JTI.se »

Tysk biogas går på dansk majs

måndag 20 juli

Tyska biogasproducenter köper majs från Danmark. När marknaden var som hetast 2012 skördades ca 18 000 hektar åkermark i Danmark för att försörja tysk biogasproduktion. Nu får en tysk biogasproducent cirka 1:15 svenska kronor per levererad kilo­wattimme. Bäst betalt får de som har minst 30 procent gödsel i sitt substrat. lantbruk.com »

Etanol från rökgaser

måndag 20 juli

Ståljätten Arcelor Mittal ska 2017 börja tillverka etanol från rökgaser som bildas vid stålframställning. Företaget investerar 87 miljoner euro i en anläggning i Belgien. Nyteknik.se »

Lättare vagn kan spara bränsle

onsdag 15 juli

Lättare traktorvagnar kan spara en femtedel av bränslet som används vid transporter i lantbruket. Det visar en pågående studie vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Atl.nu »

Växjö behöver mer biogas

måndag 13 juli

Trots att över 80 procent av matavfallet från hushållen i Växjö samlas in och blir biogas så räcker inte det för att driva biogasfordonen i kommunen. Kommunen tvingas köpa in biogas. Sverigesradio.se »

Nyhetsarkivet »