Om Bioenergiportalen

Bioenergiportalen är en samlingsplats för bioenergifrågor relaterade till jord- och skogsbruket. Den kom till på uppdrag av Jordbruksverket för att underlätta Sveriges omställning till förnybar energiproduktion, och för att bidra till en positiv affärsutveckling för jordbruksföretag som vill satsa på odling av energigrödor eller produktion av värme, el och drivmedel.

Målgrupper
Portalen riktar sig till jord- och skogsbrukare och andra företagare på svenska landsbygden, men även till köpare av biobränsle eller bioproducerad energi, till energirådgivare, myndigheter, nätverk och intresseföreningar och till alla andra som vill hålla sig informerade om forskning, aktiviteter och evenemang på bioenergiområdet, om energilagstiftning, säkerhets- och tillståndsfrågor, politiska beslut och annat som påverkar bioenergimarknaden.

Portalens material
Faktamaterialet på portalen baseras på forskning, och granskas av ämneskunniga. Den största mängden material ligger som länkar till andra webbplatser och till digitaliserad litteratur i form av pdf-filer.

Nyhetsbrev 
Bioenergiportalens nyhetsbrev är gratis. Prenumerera genom att anmäla dig här >>

Kalender
I kalendern annonseras icke-kommersiella evenemang om bioenergi som är öppna för allmänheten. Om du vill lägga in dina evenemang i kalendern, anmäl detta här >>

Policy 
Bioenergiportalen är en digital informations- och kunskapsbank som förmedlar saklig och neutral information. Alla faktatexter på webbplatsen är skyddade genom lagen om upphovsrätt. Om innehållet i texterna används, ska källan tydligt anges.

Länka gärna till portalen, och till våra texter. På så sätt får läsaren alltid den senaste uppdaterade versionen av texterna.

Bilder som finns i portalens bildgalleri får användas fritt. Om bilderna publiceras, ska Bioenergiportalen anges som källa.

Bioenergiportalen svarar för innehållet i de texter som finns publicerade på webbplatsens sidor. Däremot tar inte Bioenergiportalen ansvar för innehållet i det material som Bioenergiportalens besökare kan nå via länkar som hänvisar till andra webbplatser. Ansvaret för innehållet på dessa webbplatser ligger på respektive utgivare.

Ägande och finansiering
Bioenergiportalen är fr o m maj 2013 ett projekt på JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, www.jti.se. Projektledaren och en webbredaktör har till sin hjälp en referensgrupp som fungerar som idéforum och stöd för Bioenergiportalens långsiktiga utveckling. Portalen finansieras delvis genom annonsering och kommunikationstjänster. Se mer om annonser och kommunikation >>

Kontakta oss!
Portalen är under ständig utveckling. Vi tar tacksamt emot synpunkter på innehåll och tips om sådant som skulle kunna passa här.

e-post: info@bioenergiportalen.se 

Postadress
Bioenergiportalen
JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Box 7033
750 07 Uppsala

Tel: 010-516 69 00
Fax: 018-30 09 56

 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

 

Bioenergiportalens besökare

Bioenergiportalen har i genomsnitt 6 100 unika besökare per månad. Under januari 2016 besöktes Bioenergiportalen 7 725 gånger. Vårt nyhetsbrev skickas varje vecka till ca 1 500 prenumeranter.

Enligt våra besöksenkäter finns besökarna på Bioenergiportalen främst bland lantbrukare, skogsbrukare, energibolag, rådgivare, myndigheter, organisationer, entreprenörer inom jord- och skog, media, skolor/universitet.

Annonsera

Nu kan du annonsera på Bioenergiportalen. och synas på vår startsida, eller i vårt nyhetsbrev.
Mer information och priser.

 

Se även

Folder om Bioenergiportalen (1283 kb, pdf)
Kan laddas ner och skrivas ut

Internetsäkerhet
Post&Telestyrelsen

Om yttrandefrihetsgrundlagen
Radio- och TV-verket

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2018-01-09
Skriv ut
8154491