Halm

I Sverige används ungefär 100 000 ton halm per år som bränsle. Det mesta eldas i mindre gårdsanläggningar, men halm används också som bränsle vid ett tiotal värmeverk. Minst tio gånger mer halm, 1 miljon ton, skulle enligt vissa beräkningar kunna eldas i Sverige för att producera värme och el. Det motsvarar en energimängd på ungefär 4 TWh. Andra (däribland LRF) beräknar potentialen till 7 TWh per år. Detta kan jämföras med Danmark, där man i dag använder cirka 1,5 miljoner ton bränslehalm. 

Konkurrens om halmen

Tillgången på halm är direkt kopplad till odlingen av spannmål och oljeväxter. All halm kan inte heller användas som bioenergi. Halm behövs till exempel som strö i djurhållningen. Dessutom bör halmen ibland plöjas ner på åkrarna, för att jorden ska behålla sin produktionsförmåga.

Det svenska vädret begränsar också hur mycket halm som kan användas som bränsle i Sverige. Regniga höstar gör det svårt att bärga tillräckligt torr halm.

Bättre rykte

Liksom andra förnyelsebara bränslen är eldning av halm koldioxidneutral och alltså bättre för miljön än förbränning av fossila bränslen. Eldning av halm har dock länge haft dåligt rykte i Sverige. Under 1970 och 80-talen inträffade många bränder i halmeldade pannor, ett problem som i dag minimerats tack vare ny teknik. Halm skapar också relativt stora mängder aska och kräver speciell eldningsutrustning. Askan börjar dessutom mjukna redan vid låga temperaturer (låg asksmältpunkt) vilket ger ökar risk för slaggbildning i pannan.

Se även

Bränsle från egen gård
Reportage om halmeldning på Bioenergiportalen

Fakta och forskning

Halm som energikälla
Rapport från SLU (pdf: 3,49 MB)

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-03-04
Skriv ut
8030667