Oljeväxter

Under många år har  odling av oljeväxter stadigt ökat i Sverige. Från år 2003 till 2008 har arealen som odlas med raps och rybs ökat med mer än 50 procent. Många bedömare anser att efterfrågan på raps kommer att fortsätta öka, till stor del beroende på de satsningar på RME (rapsmetylester), biodiesel framställd av rapsolja, som görs både i Sverige och utomlands.

För att göra 1 kubikmeter RME går det åt cirka 1,1 kubikmeter rapsolja, vilket motsvarar 3 ton rapsfrö. Om all diesel som säljs i Sverige skulle blandas med 5 procent RME framställd av enbart svenskodlad raps skulle det, enligt intresseorganisationen Svensk raps, krävas över 170 000 hektar oljeväxter (behovet av raps till livsmedel och foder oräknat).

I Sverige finns två storskaliga fabriker för RME, Ecobränsle i Karlshamn och Perstorp i Stenungssund.  RME kan även framställas på gårdsnivå och ett antal sådana mindre anläggningar har startats i Sverige.


Lantbrukarens möjligheter

  • Sälja raps och rybs
  • Förädla till rapsolja och RME
  • Värma gården med rapsolja
 

Se även

Brunnsholm satsar på rapsdiesel
Reportage på Bioenergiportalen

 

Länkar

Svensk raps

Ecobränsle

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-12
Skriv ut
8030541