Energiskog

Energiskog är snabbväxande träd och buskar.

I Sverige odlas i huvudsak olika arter av salix för energiändamål, men även lövträd som hybridasp och poppel växer tillräckligt snabbt för att det skulle kunna löna sig att odla dem som energiråvara.

Inom EU räknas samtliga till kategorin energiskog och det är möjligt att få EU-stöd för att anlägga odlingar på svenska åkrar.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2006-10-17
Skriv ut
8030587