Spannmål

Etanol är ett förnybart
drivmedel som tillverkas
av spannmål.

 

I Sverige skördas varje år mellan 5 och 5,5 miljoner ton spannmål.

Intresset för att använda spannmål till energi påverkas starkt av priset på spannmål. 

Tre procent av spannmålen, 150 000 ton, användess 2006 för att producera etanol som ska användas som drivmedel. Det motsvarar en odlad areal på mellan 25 000 och 30 000 hektar. I dagsläget framställs drivmedelsetanol från spannmål i Sverige endast vid Agroetanols anläggning i Norrköping. Merparten av odlingen sker i fabrikens närområde. Av dranken, en biprodukt vid destillationen, tillverkar Agroetanol foderpellets.

Mellan 20 000 och 50 000 ton spannmål, främst havre, används varje år som bränsle i Sverige. Spannmålen eldas i större anläggningar som till exempel vid Holmen paper i Uppland. De flesta pannor som matas med spannmål finns dock hos enskilda lantbrukare.


Lantbrukarens möjligheter

  • Kontraktsodla spann-
    mål för etanoltillverkning
  • Värma gården med spannmålseldning 
  • Satsa på närvärme 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-12
Skriv ut
8030413