Skörd och hantering av hampa

Hampa som ska användas som biobränsle bör skördas när de flesta bladen har ramlat av, vilket sker sedan frosten satt in. Förutom att bladen ger en stor mängd aska, innehåller de också höga halter av kalium vilket kan orsaka problem i förbränningsanläggningarna.

Även av skörde- och hanteringstekniska skäl är det lämpligast att skörda hampan när bladen fällts. Näringen i bladen kan då också återföras till jorden och nyttiggöras av kommande grödor. Under vintern och våren sker dock förluster av biomassa, vilket innebär att en vårskörd ger betydligt lägre avkastning än skörd på senhösten/vintern.

Dubbelkniv och majsbord

Erfarenheterna av att skörda hampa för bioenergiändamål är ännu mycket begränsade. Det faktum att fiberhampan ofta är högväxt, har grova stammar och innehåller starka fibrer innebär att förutsättningarna för maskinell skörd är mycket speciella. Även om det kan fungera åtminstone hjälpligt att skörda hampa med de befintliga (eller något modifierade) maskiner som finns i lantbruket idag, är tillgänglig teknik i första hand utvecklad och anpassad för andra typer av grödor.

Praktiska erfarenheter tyder på att dubbelkniv är bäst lämpad föra att klippa grödan, liksom även majsbord verkar fungera bra. Ett problem vid skörd och hantering är att den starka bastfibern kan linda sig runt roterande maskindelar. Skörd av hampa uppges också ge stort slitage på skärande eller klippande arbetsorgan.

Användning styr skördemetod

En frågeställning som ytterligare behöver belysas är hur stora spillförluster som uppstår med olika skördesystem. Uppgifter från Finland visar att vårskörd med rundbalspress kan ge upphov till mycket stora spillförluster.

Vilken skördemetod som är lämplig att använda påverkas också av hampans fortsatta hantering och användning. När den ska transporteras längre sträckor till värmeverk är en hög komprimeringsgrad viktig för att få transportekonomi, medan en mer bulkig produkt kan accepteras om den ska användas eller förädlas lokalt på gårdsnivå.

Se även

Hampans möjligheter som industrigröda (pdf) Rapport från Energigråden

Teknik för vårskörd av hampa till stråbränsle Examensarbete från SLU (pdf)

Skördemetoder av industrihampa
Examensarbete från SLU (pdf: 572 kb)

Filmer

SLU har i fältförsök testat olika sätt att skörda hampa. Se filmerna nedan!

 

 


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8030445