Tekniska data för drivmedel

Bränsle

Densitet (kg/l) Effektivt värmevärde (MJ/kg)
Oktantal
Cetantal
Bensin 0,75 43,2 95 11
Dieselolja 0,84 42,7 * 50
Etanol 0,80 26,4 109 8
Metanol 0,79 19,8 110 5
DME 0,66 27,6-28,8 * 55-60
RME 0,88 37 * 54

* Inte tillämpligt
Källa: IEA Advanced Motor Fuels

Oktantalet anger hur väl ett bränsle motstår okontrollerad självantändning.
Ju högre oktantal, desto högre effektivitet kan motorn uppnå.

Cetantalet anger hur tändvilligt ett dieselbränsle är.
Ett högt centantal ger jämnare förbränning och tystare gång.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2006-10-09
Skriv ut
8030438