Biogasanläggningen på Hagavik

Leverantör: WelTec BioPower
Gasproduktion: drygt 1000 m3/dygn
Substrat: Avfall från livsmedelsindustrin och hönsgödsel

 

 


Mikroturbinen på Hagavik
Modell: T100 CHP
Leverantör: Turbec
 
Schematisk beskrivning av Hagaviks biogasanläggning
 
Mikroturbinen 

Modell: T100 CHP
Leverantör: Turbec
Eleffekt: 105 kW. 8 kW av effekten går åt för att driva kompressorn som komprimerar gasen innan den förbränns.
Termisk effekt: 160 kW
Varvtal: 70 000 rpm
Metanåtgång vid full drift: 35 kubikmeter/timme vilket motsvarar 50 kubikmeter biogas/timme
Investeringskostnad: ca 1 miljon kronor, till det kommer kostnader för byggnad samt uppkoppling mot elnätet, rötkammaren och varmvattennätet.

Mer om Turbecs miktoturbin går att läsa i ”SGC Rapport 150 Microturbine Energy Systems” som kan laddas ner från Svenskt Gastekniskt Center.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2006-12-06
Skriv ut
8090146