Värme med biobränslen

Huvuddelen av de biobränslen som används för uppvärmning i Sverige är oförädlade: trädbränslen, torv och avfall. Även oförädlade stråbränslen och spannmål används till värme, om än i mindre omfattning. Eftersom oförädlade biobränslen är skrymmande används de oftast lokalt eller regionalt.

Många oförädlade bränslen har varierande kvalitet, vilket gör det svårare att styra förbränningen. I förädlade biobränslen komprimeras materialet så att det blir lättare att hantera och billigare att transportera. Vid förädling får bränslet också en enhetligare struktur, vilket förbättrar förbränningsegenskaperna.

Ökande användning av pellets och briketter

Användningen av förädlade bränslen som pellets och briketter ökar kontinuerligt. I dag tillverkas briketter och pellets främst av biprodukter från träindustrin som sågspån, kutterspån, bark och torrflis. Men även avverkningsrester, salix, halm, torv och rörflen förädlas i större eller mindre skala.

Även rapsolja och biogas är förädlade biobränslen, som kan används för värmeproduktion. Olja för uppvärmning kan ersättas av pyrolysolja som är ett flytande förädlat bränsle. Det är dock en teknik som fortfarande är under utveckling.

Vid valet av bränsle finns det saker som bör övervägas:

Bränsletillgång
Kanske producerar man själv det bränsle som ska användas. Om inte bör man kontrollera att det finns företag, gärna lokala, som levererar bränsle.

Energislag
Att välja utrustning som kan eldas med olika bränslen ger större flexibilitet, men kan också kräva större investeringar. Verkningsgraderna är ofta lägre i pannor som klarar flera typer av bränslen än i pannor optimerade för ett bränsle.

Arbetsinsats
Hur mycket tid vill man lägga på att sköta anläggningen? Att elda med pellets kräver till exempel mindre arbetsinsats än halm- eller fliseldning.

Effektreglering
Hur mycket behöver effekten kunna varieras? Satsvis eldning av halmbalar ger helt andra förutsättningar än pelletseldning där bränslet tillförs kontinuerligt.

Lagringsutrymme
Att lagra oförädlade bränslen som flis kräver mer utrymme än ett pelletslager. För att ersätta en kubikmeter olja behövs 3,4 kubikmeter pellets eller 10 kubikmeter flis (35 % fukthalt).

Se även

Bränsledata 
Tabell, olika bränslen

Fakta och forskning

Omvandlingstabeller för biobränslen
på Novators hemsida.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-07-09
Skriv ut
7249453