Närvärme/Farmarenergi

Många svenska hus värms i dag med fjärr- eller närvärme. Det storskaliga fjärrvärmesystemet har under de senaste decennierna nästan helt ställts om från fossila bränslen till biobränsle. Fortfarande finns dock många fastigheter i mindre samhällen som värms med olja. Det kan till exempel vara skolor, daghem, kyrkor, idrottshallar, konferensanläggningar, flerfamiljshus och villor. Med stigande energipriser och en växande miljömedvetenhet ökar intresset för att använda bioenergi även här.

Möjlighet för lantbrukare
För lantbrukare öppnar det många möjligheter att sälja färdig värme. Att starta ett eget energibolag och bygga ett närvärmenät och en panncentral kan ge större vinst än försäljning av oförädlade biobränslen.

I Sverige finns i dag ett 100-tal närvärmverk.  Dessa anläggningar har en pannkapacitet på 200 kW-5 MW. I vissa fall har investeringarna, som kan vara stora, gjorts tillsammans med kommunen eller i samarbete med Lantmännens energibolag.

De råvaror som matas in i pannorna tas antingen från lantbrukarnas egna skogar och åkrar eller köps på marknaden. Det regionala utbudet styr ofta valet av bränsle. Vanligast är flis men även pellets, halm eller spannmål är möjliga alternativ.

Större anläggning - större lönsamhet
För att det ska löna sig att leverera värme krävs att anläggningen är någorlunda stor. Energianvändningen hos den eller de kunder som kopplas in på nätet bör sammantaget vara större än 400 MWh/år.

Som värmeproducent måste man få betalt inte bara för bränslet utan även för kapitalkostnader, eget arbete och energiförluster. Det kan därför vara svårt att få lönsamhet i en mindre anläggning. En pannkapacitet på 100–1 000 kilowatt (kW) motsvarar behovet från cirka 10–100 enfamiljshus.

Hitta kunder!
Första steget i utvecklingen av ett farmarenergibolag är att hitta lämpliga kunder i närområdet. Här gäller det att kartlägga vilka fastigheter som värms med olja och hur mycket energi dessa förburkar. 

När en eller flera möjliga kunder visat intresse görs en förstudie, som bland annat ska innehålla värmebehov, bränslekostnader, utformning av produktionsanläggningen samt kostnadskalkyler. Om förstudien visar att anläggningen kan löna sig blir nästa steg att lägga en offert och slutligen kanske också skriva ett avtal.

 

Fjärrvärme: Distribution av värme från en panncentral till ett större antal byggnader med hjälp av cirkulerande varmvatten.

Närvärme: Fjärrvärme i liten skala. Panncentraler och värmenät drivs ofta av lokala entreprenörer. Som energikälla används ofta biobränsle som producerats i närområdet.

Farmarenergi: Närvärme producerad av bränslen från jord- och skogsbruket. Farmarenergibolagen drivs och/eller ägs av lantbrukare.

Se även

Farmare levererar färdig flisvärme  Reportage på Bioenergiportalen.

Bondevärme fasar ut oljan
Reportage på Bioenergiportalen

Bygdens flis blir biovärme i Dalarna
Reportage på Bioenergiportalen

Om Närvärme på energimyndighetens webbplats

Lästips

Närvärme med gemensam fliseldad värmecentral
Informationsbroschyr från LRF

Ekonomisk kartläggning av farmarenergibolag  (pdf: 2,6 Mb)
Rapport från LRF-konsult

Närvärme med biobränslen (pdf: 6 Mb)Vägledning från idé till färdig anläggning Rapport från Energimyndigheten

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-05-25
Skriv ut
7249442