Förädling av hampa

 Brikett av hampa

 

Att odla och skörda hampa är i dagsläget förhållandevis dyrt. Det lönar sig därför knappast att sälja oförädlad hampa till värmeverk.

Om hampan förädlas  till briketter eller pellets blir den lättare att hantera och förbränna. Eldningen kan då ske i billigare pannor, men förädlingen kräver också ytterligare arbetsinsats.

Förädling av hampa för energiändamål befinner sig mer eller mindre på experimentstadiet. I Sverige finns ett fåtal producenter som briketterar hampa på gårdsnivå. Försök med pelletering av hampa har bland annat genomförts vid SLU i Umeå.

Brikettering kan löna sig

På den småskaliga marknaden används briketter som ersättning för ved i exempelvis vedpannor, kaminer och kakelugnar. Briketter kan också eldas i större skala i värme- och kraftvärmeverk, i närvärmecentraler och på industrier.

Briketter

Fyrkantiga eller runda stycken som framställs genom att finfördelat material under högt tryck pressas i en kolvpress eller en skruvpress.

Forskning vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, har visat att småskalig brikettering av hampa kan löna sig ekonomiskt. I studien används hampabriketteringen vid Gudhems Kungsgård som exempel.

Hackad hampa innehåller starka och långa fibrer som kan orsaka stopp i brikettpressens matningssystem.  Enligt tillverkare av briketteringsmaskiner bör fibrerna inte vara längre än 20 mm. Materialet bör inte heller innehålla mer än 18 procent vatten.

Hög kvalitet på hampapellets

Pellets

Små, cylindriska eller sfäriska bitar som tillverkas genom att finfördelat material pressas genom en matrispress.

Försök att pelletera hampa har genomförts vid SLU i Umeå. Försöken visade att hampapellets håller hög kvalitet. Fiberdelen av hampan bör dock tas bort före pelletering, eftersom fibrerna kan ge problem i inmatningen till pressen. Skävorna pressas sedan till pellets.

Pelletering kräver mer energi, eftersom materialet då måste vara mer finfördelat än vid brikettering. Materialet är också hårdare komprimerat i en pellet.

 

Se även

Hampa i Gudhem
Reportage om hampabrikettering på Bioenergiportalen.

Fakta och forskning

Småskalig brikettering av hampa  (pdf)Rapport, JTI - institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Multifunktionell industrihampa för norra Sverige Rapport, BTK-SLU.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-02-04
Skriv ut
8030614