Odling och skörd av rörflen
på Låttra gård

Areal: 5 hektar (2002-2006), 60 hektar (2007).
Jordtyp: Lera (lätt-mellan) och sandjord.
Sort: Palaton 5 ha, Bamse 55 ha. 1 600 kr/ha
Odlingens liggtid: 10 skördeår.
Gödsling: Handelsgödsel bestående av N 20, P 4 och K 8. År 1: 325 kg/ha, år 2-10: 450 kg/ha.
Ogräsbekämpning: Första året.
Skörd: Avslagning på hösten. Rörflenen ligger i strängar till nästa vår, då den samlas in och pressas till balar.
Avkastning: 6 ton ts/år.
Lagring: På gärdets kant, invid vägen ca 1-2 km från spånhall. Lagerbalarna täcks med täckplast för att undvika återfuktning och materialförluster.
Torkning: Nej.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-10-09
Skriv ut
7914400