Energigräs

Rörflen

 

 
Flera sorters gräs kan odlas för energiändamål. Energigräs används i första hand till förbränning. Antingen kan gräset eldas i oförädlad form, eller som briketter eller pellets. De flesta typer av gräs har hög askhalt. Askan smälter vid relativt låg temperatur.

Energigräs kan också användas för att framställa drivmedel via förgasning (se faktaruta). Den tekniken är dock fortfarande på pilotstadiet. En stor del av forskningen bedrivs i USA, där man vill hitta alternativ till majs för framställning av etanol.

Olika typer av gräs och vallväxter kan också användas för att framställa biogas. Läs mer på Bioenergiportalens sidor om Vallgrödor.

Intresset växer för rörflen

I Sverige är rörflen  (phalaris arundinacea) i stort sett dominerande som energigräs. I slutet av 1990-talet omfattade odlingarna cirka 5000 hektar för att sedan minska till ett fåtal hundra hektar. SLU Röbäcksdalen utanför Umeå försöksodlar rörflen sedan länge.

Flera energibolag har testat att elda gräset, och det finns också företagare som pressar briketter av rörflen i Sverige.

I Finland odlas mer rörflen än i Sverige. År 2007 satte det  finska jord- och skogsministeriet upp som mål att odlingarna ska omfatta 100 000 hektar år 2015, men den förhoppningen har inte infriats.

Szarvasi -1 på försök i Sverige

I Skåne och Östergötland har det det ungerska energigräset szarvasi-1, och tester har gjorts med såväl pellettering som förbränning.

Szarvasi-1 (en typ av thinopyrum ponticum) har korsats fram för den östeuropeiska biobränslemarknaden. Förväntningarna på gräset är höga. Gräset, som kan skördas två gånger per år, ska vid första skörden kunna ge en avkastning på cirka 12 ton/hektar under svenska förhållanden. Det kan jämföras med cirka 7-8 ton/hektar för rörflen. Vid första skörden är gräset så pass torrt att det kan pelleteras direkt efter skörd.

Mischanthus och switchgrass

Internationellt bedrivs det omfattande forskning och odling av olika typer av energigräs. I Europa odlas ofta miscanthus (giant miscanthus, ibland kallat elefantgräs). Gräset är en steril hybrid som förökas med rhizomer (rotknölar). Mischantus skördas oftast på våren i vissnad form och ger 8-15 ton ts/ha.

I USA testas främst switchgrass (panicum vigatum) och olika typer av präriegräs. Forskning har bland annat visat att switchgrass har en mycket bra energibalans vid etanolframställning. Man får ut 5,4 gånger mer energi än vad som går åt för att odla grödan och framställa etanolen.

 

Förgasning

Inget bränsle kan brinna utan att först förgasas. Vid framställning av drivmedel av biomassa sker först en partiell förbränning. Under högt tryck och hög temperatur och under tillförsel av luft, syre och/eller vattenånga omvandlas bränslet till så kallad syntesgas. Syntesgasen kan i sin tur användas för att framställa t ex etanol.

 

Se även


Länkar  om energigräs (på engelska)

Szarvasi-1 energygrass
Ungersk utvecklare av szarvasi-1.

GrassBioenergy.org
Cornell University (switchgrass)

Switchgrass as a bioenergy crop
Amerikanskt center för uthålligt jordbruk.

Miscanthus
University of Illinois.

Renewable Energy Crops  
Brittisk utvecklare av mischantus.