Askhalt och effektivt värmevärde
för några biobränslen

 

Bränsleslag

Askhalt
(% av ts)

Effektivt värmevärde
(MWh/ton ts)
Hampa (hackad) 1,6-6,3 5,3
Trä (pellets) 0,5-2 5,1-5,4
Salix 1,9 5,1
Halm 3,9 5,0
Spannmål 1,7 4,7
Torv (pellets, briketter) 1,6-8,9 5,1-7,7

 

Källa: Värmeforsk bränslehandbok, Strömberg 2004
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-09-03
Skriv ut
8090108