Börje Svenssons hampaodling

Odling

Odlad areal: 4,5 hektar (2009), 8 hektar (2008)
Hampasort: Futura 75
Utsädespris: 65 kronor/kg (2009). Han sådde 30 kg/ha i maj 2009, vilket blir 1 950 kr/ha.
Gödsling: 30 ton/ha djupströbädd från kor på en del av odlingen, 30 ton/ha kompost av matavfall, hästgödsel och sågspån på en annan del av odlingen.
Ogräsbekämpning eller skadedjursbekämpning: nej
Avkastning: 5 ton ts/hektar (2008 års sådd)
TS-halt: 6-14 %

Maskinpark

Traktor: New Holland TSA 125 och Lamborghini Premium 950
Såbäddsberedning: plöjer med Kuhn 4-stjärnig växelplog, harvar med Lilla Harrie 34 pinnar
Gödsling: Agrostroj Ra-100, fastgödselspridare som lastar 10 ton
Sådd: Vörtsilä såmaskin
Vältning: ringvält Väderstad
Skörd: Duplex Gold ST slåttermaskin och en Kuhn strängare

Brikettering

Rivare: Vecoplan
Brikettpress: Nazarello (från Italien)
Paketpris rivare och brikettpress: ca 700 000 kronor
Kapacitet brikettpress: 130 kg hampa/timme
Energiinnehåll hampa: 4,4 kWh/kg vid 10 % vattenhalt

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090149