Projektet Förnybar energi
i Jämtland & Västernorrland

Hampaodlarnas odlarträffar är ett inslag i LRF-projektet Förnybar energi i Jämtland & Västernorrland. Det pågår åren 2008-2010 och är ett brett projekt som sysslar med såväl vind, sol, biogas och ved/flis som åkerbränsle.

När det gäller åkerbränsle, ligger tonvikten på hampa. Enligt en av de två heltidsanställda projektledarna, Roger Johansson, är Västernorrlands hampaodlingar på 120 ha de största i Sverige. (De har varit ännu större tidigare år.)

– Målet är att vi ska bli riktigt bra på hampaodling och annat åkerbränsle i Västernorrland, säger Roger Johansson.

Trots att de har haft stora framgångar, finns det vissa problem med ojämn tillväxt i hampaodlingarna som han inte kan förklara med annat än bristen på svenskodlat frö. Nu köper de frö från Frankrike och Ungern.

– Svenskt frö är anpassat efter svenskt klimat. Redan på 1800-talet fanns hampaodlingar i Västerbotten med avkastning på 18 ton per hektar. Men när det blev förbjudet att odla hampa i Sverige, hamnade fröbanken i Polen. Då försvann både fröodlingen och kunskapen om hampaodling, säger Roger Johansson.

En stor framgång med hampa i projektet, är att de har lyckats utveckla en klass A-pellets av hampa inklusive fibrer som är eldningsbar i villapannor. Tillsammans med en ingenjörsbyrå har man tagit fram några kubikmeter, och pelletsen har proveldats med gott resultat.

– Nu har vi sökt pengar för att bygga en demonstrationsanläggning för pelletstillverkning här i Västernorrland, där vi ska blanda pellets med restprodukter från skogen. Vi har en ambition på 8 000 ton per år, och planerar anläggningen i närheten av flera stora användare, säger Roger Johansson.

Anläggningen beräknas kosta 8,5 miljoner kronor att bygga. Förutom de sökta medlen, räknar de med att odlarna ska bidra till den kostnaden.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-10-01
Skriv ut
8090115