Tydligare marknad
för bioenergi efterlyses

av Rickard Axdorff, Skogsaktuellt

Det behövs tydligare riktlinjer och marknad för att få fart på skogens energiproduktion. Samhället behöver ge skogsägarna i uppdrag att producera energi. Marknaden för bioenergi behöver bli mer synlig för att visa på en tydlig efterfrågan.

Min uppfattning är att för att kunna leverera mer miljövänlig energi från skogen krävs det att vi våldför oss mer på närmiljön. Det är en motstridighet i begreppet grön energi där var och en behöver göra upp med sig själv om var de står. Kan man verkligen säga att man är miljöförespråkare när man köper grön energi som till viss del bygger på att vi dammsuger skogen?

Tydligare energimarknad
För att skogsägaren skall kunna investera i produktionshöjande åtgärder vilka ger mer biomassa behöver de två besked:
Först och främst behövs ett ok från samhället på att de inte bara får utan också ska producera mer biomassa för miljövänlig energiproduktion, samtidigt som avkall får göras på närmiljön.
I dag har skogsägaren inte det utrymmet eller stödet från lagstiftaren eller folkopinionen.

För det andra behöver skogsägarna betydligt tydligare signaler på att det för dem finns en lönsam avsättning för produkterna. Nästan ingen skogsägare i Mellansverige kan ha missat att Holmen bygger ett sågverk för 1,5 miljarder, men hur många skogsägare vet var, när, hur och vem som bygger ett värmekraftverk?

Stora delar av den svenska skogen finns till för att bli nedhuggen. Precis som ett vetefält, det är inte konstigare. Att leverera mer biomassa är inte svårt, men skogsägaren kommer att behöva fler och tydligare signaler från både industri och samhället i stort.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090131