Håller kalkylen för biogas?

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt

Är biogas från lantbruket ett bränsle för framtiden, intressant redan idag eller bara en parentes? Hur påverkas intresset för biogasen av sjunkande energipriser och höjda räntor?

Ett biobränsle som har seglat igenom debatten kring om åkermarken ska användas till livsmedel eller energi är biogasen. Medan etanol och biodiesel fick finna sig i att utmålas som skurkar i vintras har biogasen glidit fram skyddad av konceptet med att utvinna energi ur restprodukter. Anläggningar på gårdsnivå som tar tillvara energin från stallgödsel och/eller restprodukter från växtodlingen har setts som intressanta energiproducenter med miljöfokus.

Billigare olja och högre ränta
Under hösten har förutsättningar för den lokala energiproduktionen förändrats radikalt. Inkomsterna från biogas genereras av värme, el eller fordonsbränsle, tre inkomstkällor som har hamnat under prispress i höst.

Priset på råolja har halverats från sin toppnotering i somras efter oro för att den globala tillväxten ska avta. I oktober har spotpriset på el backat 10 öre på den nordiska elbörsen Nordpool. Första större prisnedgången på börsen sedan i våras. På utgiftssidan ökar finansieringskostnaderna med de stigande räntorna.

Politiskt stöd ett måste
I en rapport om lönsamheten i gårdsbaserad biogasproduktion konstaterar JTI att det inte fanns tillräcklig lönsamhet i små biogasanläggningar. För att producera biogas till fordonsbränsle uppskattas det behövas ett bensinpris över 13 kronor/liter och ska man producera värme och el behöver energipriserna gå upp med 20 öre/kWh för att skapa lönsamhet i produktionen.

Ett statligt investeringsbidrag på 40 procent uppges räcka till för att göra gårdsbaserad biogasproduktion lönsam. Frågan är dock om det räcker när energipriserna faller.

Vill svenska politiker ha en inhemsk produktion av fordonsbränsle och/utvidga sin produktion av förnybar energi måste de vara beredda att stödja energisatsningar som biogas i uppstartsfasen, för på egna ben kommer biogas ha mycket svårt att ta sig fram med dagens tuffa förutsättningar.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090164