Världens största etanolproducenter pressas av finanskrisen

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt

I USA står stora etanolproducenter på randen till konkurs och i Brasilien avstannar expansionen. Ett snabbt sjunkande pris på fossil olja och skakiga finansmarknader gör livet tufft för producenter av etanol.

En av USA:s och världens största etanolproducenter, Verasun, sökte nyligen om konkursskydd vid en domstol i Delaware. Ett högt majspris och sjunkande etanolpris i kombination med dåliga finanser sänkte företaget så att det enda som återstod var konkurs. Under konkursskyddet försöker man nu rekonstruera företaget.
Enligt uppgifter från Verasun har man nu en seriös spekulant på företagets anläggningar, i pressen pekas både konkurrenterna Poet och ADM ut som potentiella köpare.

Brasilien bromsar expansion
För ett halvår sedan såg det ut som inget kunde bromsa ökningstakten för Brasiliens etanolproduktion. Kapitalet flödade till projekt som skulle expandera befintlig produktion eller bygga nya anläggningar. Nu är tonen en helt annan, de utländska investerarna har dragit sig tillbaka i finanskrisens spår och det inhemska kapitalet har blivit svårt att få tag på då bankerna stramar åt utlåningen.

Även om situationen har förändrats dramatiskt för de brasilianska etanolproducenterna förväntas de kunna klara av en nedgång för etanolexporten tack var den starka inhemska efterfrågan på etanol.

Marknad i omstrukturering
Lönsamhetspress och problem med finanser kommer med stor sannolikhet att leda till konsolideringar av producenterna där stora producenter kan köpa upp anläggningar från mindre eller konkursade konkurrenter.

Lönsamhetsproblemen för företag inom biodrivmedelssektorn kommer att få olika konsekvenser. På kortare sikt kan vi komma att se en minskad efterfrågan på jordbruksprodukter som majs och sockerrör till biodrivmedel. Fabriker kommer att stänga eller dra ned produktionen för att försöka överleva tills situationen ser bättre ut.
På lite längre sikt kommer vi att se en omstrukturering av branschen där livskraftiga producenter köpt upp konkursade konkurrenters anläggningar till ett lägre pris än byggkostnaden. Det leder till en struktur med företag som kan producera till lägre kostnad än vad som är möjligt idag.

 

 
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090137