Omvärlden är opålitlig

av Rickard Axdorff, Skogsaktuellt

Bristen på hotbildsanalys är en av några viktiga parametrar till varför vi inte kommit längre med produktionen av inhemsk bioenergi. Vad vet du exempelvis om vår oljeimport?

Tanken är att biobränsle skall fasa ut så mycket olja som det någonsin går. Sverige importerar i stort sett all sin olja från i princip tre länder: Norge, Danmark och Ryssland. För att vi skall kunna importera olja måste dessa länder vilja exportera sin olja. Vid en given punkt väljer således dessa länder att behålla oljan själv. Mycket talar för att Danmark slutar exportera om ungefär fem år och att Norge slutar om ytterligare tio år. Detta betyder att vi om 15 år kan sitta i händerna på Ryssland till 100 procent.


Ett stabilt samhälle kräver självförsörjning
Går det att lita på omvärlden eller EU-gemenskapen i försörjningsfrågan? Nej, knappast. Konjunkturen och bankernas beteende borde snarare leda till en långsiktig utveckling av en inhemsk produktion av energi på än bredare front. För nu vet vi att omvärlden är opålitlig och självförsörjningsgraden av energi behöver ökas för att vi skall få ett stabilare samhälle.

Skog eller vedfiber kan därför bli en efterfrågad framtida produkt, och faktiskt en bristvara. Med brist menar jag större efterfrågan än utbud av vedråvaran vilket ur ett markägarperspektiv är bra. Det är bara en person som kan öka produktionen av inhemsk råvara för energiändamål, markägaren. För att öka tillväxten kan skogsägaren bland annat gödsla, dika, plantera tätare på höga boniteter, ha kortare omloppstider, hoppas på varmare klimat eller nyodla arealer.

Ska vi nyodla är mitt förslag att man gör det med riktiga träd, inte salixbuskar. Att binda upp sin produktion genom att plantera något som bara har en köpare, dålig lönsamhet, avsaknad av kostnadsfokus gynnar alla andra utom markägaren, det har 15 år av salixproduktion visat.

Oklara spelregler på energimarknaden
Det som i dagsläget hejdar vedfiberproduktionen för energiändamål är främst två saker. Det ena är att inte markägarna själva eller samhället i stort har förstått innebörden och vikten av träfibern som bioenergiråvara, hotbilden är inte klar.

Den andra är avsaknaden av standarder och handelsmått mellan parterna. Det senare är en mycket stor miss. Oklara spelregler ger mindre affärer och större utrymme för oseriös handel. Många skogsägare anser hela energibranschen oseriös på grund av detta.

Ingenting är säkert men råvaran är tämligen konstant. När fler vill ha den så kommer fler tvingas betala mer och de som inte har råd får helt sonika avstå. 
 

 

 
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090173