Fria fraktioner!

av Rickard Axdorff, Skogsaktuellt

Tänk dig en lantbrukare som på sina åkrar odlar havre, vete, råg och korn blandat huller om buller. Tänk dig sen en kvarn som tar emot dessa leveranser med blandad, osorterad spannmål. Det är naturligtvis otänkbart. Det skulle leda till höga kostnader i hanteringen, dåligt utnyttjande av kvarnen, tuffare konkurrens gentemot andra nyttigheter samt att såväl råvaruleverantör som förädlare skulle tjäna mindre pengar.

Om vi i stället frågar oss hur och vad vi levererar till värmeverken så är vi inte långt ifrån tidigare beskrivet händelseförlopp. Det hävdas att det är en ”omogen” bransch men kan man hävda det hur länge som helst? Vi har faktiskt att göra med förhållandevis ”mogna” företag med mångmiljonomsättningar.

Värmeverken får ta det som bjuds
I dag levereras ett antal megawatt till industrin. Denna energi levereras i regel efter någon typ av offert där det finns specifikationsintervall för fukthalt och önskad friktionsstorlek. Fukthalten tar det flera dagar att få fram och då är vanligtvis hela flistacken borta sen länge. Värmeverken tvingas mer eller mindre ta emot det som erbjuds.

Man kan grovt säga att det är ungefär samma sak som gäller för en stor panna som för en liten. Du som eldat med flis hemma vet vad jag talar om. När du har fel storlek på flisen fungerar pannan sämre. Man får en panna som eldas ineffektivt och ett slöseri med råvara. Detta kan i sin tur leda till en att man får dåliga miljödata vilket är såväl direkt som indirekt dåligt.

Lönsamhet en teknikutvecklare
För att kunna utveckla leverantörsstegen tror jag att en kommunikation av specifikationer från gränssnittet mellan industrin och flisningen måste till på ett mer vetenskapligt plan. Först när detaljerna är klara kan rätt tillämpning ske hos tillverkarna av flisningsmaskinerna. Det sker en stor utveckling bland dem som tillverkar flisningsutrustningen men om det görs utifrån värmeverkens specifikationer eller vad tillverkarna vill och kan leverera låter jag vara osagt.

I slutänden kan man använda sig ineffektivt av råvara bara så länge som råvaran uppfattas som förhållandevis billig. Lönsamhet har i alla tider varit en teknikutvecklare. Vill du som råvaruleverantör driva utvecklingen så se till att sälja skogsenergi dyrare. 
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090155