Gasar för framtiden

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt

Regeringen med näringsminister Maud Olofsson deklarerade stolt härom veckan att man satsar för att utveckla svensk, storskalig produktion av biogas. 150 miljoner under tre år ska satsas på spridningen av redan framtagen teknik i projekt som bidrar till ökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser. Ett enskilt företag ska kunna få bidrag på upp till 25 miljoner.

De 150 miljonerna är ett tillskott till de 200 miljoner kronor som avsatts i Landsbygdsprogrammet som stöd till gödselbaserad biogasproduktion.

Ser man till kostnaderna för de större gasprojekt som planeras, är 150 miljoner spritt över tre år relativt lite pengar - en större anläggning ligger på mellan 50-100 miljoner kronor. Göteborg Energis satsning på metan från skogsråvara är störst i klassen, med en investeringskostnad över miljarden - det projektet har dock redan tilldelats 222 miljoner i riktat stöd från Energimyndigheten. Men rätt använt kan det säkert hjälpa till att pusha fram några anläggningar till. Och en liten satsning är bättre än ingen satsning.

Var gör pengarna mest nytta?
För att en produkt ska växa på marknaden så måste den efterfrågas, det vill säga att det behövs konsumenter, fordon som förbrukar biogasen. Det måste också finnas distributionskanaler som kan förmedla produkten, biogasen, till slutförbrukaren. Samt produktionsanläggningar som tillverkar produkten så att den kan säljas, distribueras och förbrukas. Vad kommer då först? Hönan eller ägget? Behöver vi först fler bilar, mackar eller produktionsanläggningar?

Gasbilarna ökar mest
Andelen miljöbilar som säljs Sverige ökar i år, även om vi efter det att miljöbilspremien slopades till förmån för skattenedsättning har sett en viss avmattning på marknaden. Hittills i år (januari-september) ligger miljöbilsandelen på 38,8 samma period förra året.

Den miljöbilstyp som har ökat kraftigast är gasbilarna. Med 4 300 sålda gasbilar under perioden januari-september har andelen gasbilar av miljöbilsregistreringarna ökat till 7,3 procent, vilket kan jämföras med 1,2 procent samma period förra året. Under september månad nådde gasbilarna en marknadsandel på över tio procent av miljöbilarna.

Den kraftiga ökningen för gasbilarna är intressant då den sker trots att det ännu är glest mellan gasmackarna. Samtidigt skapar ökningen av antalet förbrukare utrymme för ytterligare expansion.

Fler mackar behövs
Det finns numer över 100 tankställen för fordonsgas i Sverige som är öppna för allmänheten. Enligt Svenska Gasföreningen behövs det över 400 tankställen för fordonsgas för att täcka Sverige. Med det antalet når man ändå inte de mindre orterna utan koncentrerar sig på att bygga upp infrastrukturen i större samhällen och längs de stora landsvägarna.

Biogas efter etanolvågen
Läser man i lokalpressen verkar mer eller mindre varje kommun fundera på investeringar i biogas. Möjligheten att producera energi från avfall har tagit över stafettpinnen som det populäraste projektet efter etanolvågen, när etanolfabriker skulle anläggas på de mest udda platserna. I dagsläget ska det finnas över tvåhundra anläggningar som producerar biogas i Sverige, varav ett trettiotal renar gasen till fordonsgas.

Många frågetecken kvarstår
Med extra pengar från staten kommer säkert antalet anläggningar att öka och produktionen skruvas upp. Det är dock frågan om produktionen kommer att kunna öka tillräckligt snabbt för att mätta den ökande marknaden med gasbilar. Eller om det kommer att finnas tillräckligt med gasmackar för att antalet biogasbilar ska kunna fortsätta att öka.

Och hur ska gasen distribueras när nätet av mackar växer? Gas är lätt att transportera i pipeline men dyr att köra i lastbil. Intressanta försök med flytande biogas pågår nu som kan vara en möjlig lösning. En intressant frågeställning att ta med sig är också om biogasen passar bäst som fordonsbränsle eller om gasen gör större samhällsnytta som energi till industrin?
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090170