Dags att skrota salixodlingen

av Rickard Axdorff, Produktchef Skogsaktuellt

Statsminister Reinfeldt har nyligen varit i USA och talat med President Obama om bland annat den globala uppvärmningen. Visionen är att vi ska minska användning av fossila bränslen och öka användningen av biobränslen. Om visionen med bioenergi ska bli verklighet måste någon odla denna energi. Om man förmodar att markägarna i Sverige handlar rationellt och väljer det alternativ som ser ut att vara långsiktigt lönsammast, ser det inte så ljust ut för salixodlingen, men det betyder ingalunda att vi inte ska odla energi på åkermark.

Politisk vilja för salix
I Sverige talades det i Oljekommisionen om att 300 000 till 500 000 hektar åkermark ska odlas med främst salix för att producera bioenergi. I statens utredning, Bioenergi från jordbruket, menade man att salixodlingen skulle öka med cirka 1 300 procent fram till år 2020. Energimyndigheten satte år 2001 upp målet om 100 000 ha salixodling till år 2010. Behöver jag ytterligare förtydliga att det finns en uttalad politisk önskan för att öka salixodlingen i Sverige och att det gått dåligt.

Nettoarealen energiskog har minskat från 16 200 ha till cirka 13 800 ha de sista 13 åren enligt Jordbruksverkets preliminära resultat, en minskning av salixarealen med 15 procent. Enligt Lantmännen Agroenergis odlarmanual så är nyodlingen ungefär 500 ha vilket gör nettominskningen än besynnerligare.

20 års erfarenhet
Vad är det då som har gjort att salixodling inte har blivit den succé man hoppats på? Vi har i 20 års tid storskaligt odlat denna energigröda. Efter så pass lång odling har teorier blivit till praktik och odlarna själva har under denna tid fått svar på sina frågor om lönsamheten i produktionen. Med dagens höga markpriser binder man ogärna upp sig att odla en flerårig gröda som leder till ett nära nog nollresultat för många.

Men hoppet är inte ute för energiodling på åkermark, det finns alternativ till salix. Energimyndigheten har gett i uppdrag åt Skogforsk och SLU att nu utreda lönsamheten i poppel- och hybridaspodlingar.

Odla poppel och asp
I förhållande till vad nationen vill uppnå i odlade energiskogsarealer om 10 år så är min analys att det är hög tid att odla i stället för att utreda, incitamenten finns redan där. Incitamentet för en odlare stavas konkurrens om råvaran.

Poppel och hybridasp har betydligt fler köpare än salix, från såväl massabruk, och sågverk som från värmeverk. Utöver detta finns det flera maskingrupper och upparbetade logistiklösningar som passar för poppel och hybridasp. Sammantaget borgar dessa trädslag för betydligt bättre lönsamhet för odlaren och ett hopp om framtida måluppfyllelse av energiodlingar på åkermark än salix har gjort.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090130