Alltid smart att vara klimatsmart?

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt

Det är numer svårt att slå upp en dagstidning utan att hitta en artikel om klimat eller klimatförändringar. Hur stor klimatförändringen är och vilka effekter den kan ha, debatteras varje vecka. Lantbruket kan påverka klimatförändringen och blir definitivt påverkat om klimatet förändras. Företag och organisationer inom lantbrukssfären har varit snabba på att ta upp klimatfrågorna och även börjat klimatmärka produkter.

Ett av de senaste utspelen om lantbruk och klimat är LRF:s satsning på att lyfta fram klimatsmarta affärsidéer. De har gjort fallstudier av företag där lantbrukare har investerat eller agerat så att gårdens produktion minskar sin påverkan på klimatet. I satsningen pekar man på den ekonomiska nyttan för lantbruksföretag att vara klimatsmarta. En medelstor mjölkgård uppges tjäna uppemot 60 000 kronor per år enbart på smart grovfoderlogistik. Och en grisgård med 450 suggor kan tjäna femsiffriga belopp på närproducerat foder.
Lönsamheten styr
Den springande punkten ligger nog i lönsamheten; att vara klimatsmart är i många fall en bieffekt av att vara företagssmart. Satsa på att utveckla företaget samtidigt som klimatpåverkan minskar.

Att vara ett klimatsmart företag handlar mycket om effektivitet, att nyttja resurserna optimalt. Så länge som det handlar om odling av åkerbönor till proteinfoder eller en effektivare logistik för grovfoderskörden är frågan också relativt oladdad. Alla kan enas om att det är bra att vara snäll mot klimatet samtidigt som man tjänar mer pengar.

Frågor kan kollidera
Men det blir spännande att se mer kontroversiella frågor komma upp till ytan framöver. Till exempel klimatnyttan av snabbväxande djur som konsumerar mindre foder eller klimatnyttan av att maximera mjölkavkastningen. Frågor som har potential att kollidera med satsningen på ekologisk produktion.

Eller reducerad jordbearbetning, som är snällt mot klimatet men som ger ett ökat ogräs- och svamptryck och ökar användningen av kemiska växtskyddsmedel.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090121