Gasen kan utmana drivmedelsbranschen

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt


I år finns det enligt Svenska Petroleuminstitutet 2 937 bensinstationer i Sverige. 49 procent av drivmedelsförsäljningen är bensin och 46 procent utgörs av diesel. Resterande 5 procent är förnybara drivmedel, där nästan fyra femtedelar utgörs av etanol och RME låginblandat i fossila bränslen. 0,9 procent av den totala drivmedelsvolymen i Sverige är etanol, E85, 0,1 procent är ren biodiesel och biogas utgör 0,5 procent.

Etanol toppade 2008
Försäljningen av E85 gick som bäst 2008 då man nådde en totalvolym på 207 000 kubikmeter. Året efter hade försäljningen sjunkit till 168 000 kubik. Bensinförsäljningen 2009 uppgick till 4,9 miljoner kubikmeter. Indikationer från branschen tyder på att E85 får ett uppsving i år igen efter det stora fallet 2009.

Av de nästan tretusen bensinstationer som finns i Sverige har drygt hälften en etanolpump. Vilket visar att branschen satsar på ett förnybart drivmedel för kunder som vill köpa det.

Vill oljebolagen sälja etanol?
Men frågan är hur intresserade oljebolagen egentligen är av att sälja etanolen? Hela systemet och de stora oljebolagen är byggda kring fossil olja, och än finns det gott om den varan. Varför ödsla energi på att öka försäljningen av en konkurrerande produkt, etanol? Det borde väl räcka att man uppfyller de lagkrav som finns på att tillhandahålla ett förnybart alternativ på de lite större mackarna och sedan prissätta etanolen så att den ibland är lite dyrare än bensin och ibland lite billigare, men inga stora skillnader.

Gasen – en ful ankunge
Nu klampar den fula ankungen fordonsgas in på marknaden. Hanteringen av gasen skiljer sig från bensin och pumpanläggningar för gas är dyrare än etanolpumpar. Inga egenskaper som gör den populär hos mackarna direkt. 120 ställen där det går att tanka någon form av fordonsgas idag, det gäller att hålla koll på var det går att tanka bilen.

Gasföretagen har bara gas
Det intressanta med gasen är att det idag finns ett tjugotal distributörer av fordonsgas i Sverige. Allt ifrån Grästorps energi via Svensk Biogas i Linköping till E.ON. Fordonsgasen distribueras av företag som inte konkurrerar med egna fossila produkter, gasen är deras verksamhet det är på den de ska tjäna pengar.

Kan den annorlunda marknadsstrukturen för fordonsgas leda till att biogasen lyckas växa snabbare än E85? Ska den fula ankungen bli en svan? Utmaningen är stor och det ska bli intressant att följa den kommande utvecklingen för förnybara bränslen.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090147