Växtkraft - från åker till energi

En film om hur energigrödor från åkermark kan nyttjas för uppvärmning och elproduktion. Filmen ger en kort orientering om hampa, rörflen, halm och salix.

Filmen har producerats inom forskningsprogrammet Grödor från åker till energiproduktion som finansierats av Värmeforsk och Stiftelsen Lantbruksforskning. Programmet pågick 2006-2009.