Spara energi på mjölkgården

Energismarta kor på Äspetorp

 

"Snåla i början och betala sen, eller betala i början och spara sedan"

Paula Pönniäinen och Per Larsson på Äspetorp mjölk tänkte till – och byggde en energisnålare ladugård.
Läs hela reportaget
Att energieffektivsiera behöver varken vara krångligt eller kosta mycket pengar. Enkla - och billiga - åtgärder kan vara att se över rutiner, kontrollera, planera, rengöra och justera.

För att fortsätta effektivisera behöver man byta ut någon utrustning eller skaffa ny. Det är alltså åtgärder som kräver viss investering och säkert också lite planering och beräkningar. Man vill gärna veta om det är lönsamt.

Att byta system och strategi (i djurstallet eller i jordbearbetningen) för att spara energi kan bli mer komplicerat. Investeringen blir större och kräver mer planering och kalkylering.

Hur mycket energi och pengar kan du spara?
Det beror på förutsättningarna som ju är olika från gård till gård. Det som sägs om sparpotential nedan ger en fingervisning.

 

Enkla åtgärder

(Klicka på de blå länkarna i tabellen för att få praktiska tips om hur du kan spara energi inom respektive område.)

Område Åtgärd Sparpotential

Utfodring

Tas grovfodret in med traktor? Tillämpa sparsam körning! Se också över hur uttagning och transporter går till.

Spara 5-10 % av dieseln till utfodringen.

Ventilation

Gör rent fläktar, kanaler och luftintag. Kolla fläktstyrningen.
Tänk på att dörrar och portar måsta hållas stängda. Då får du in friskluften där den behövs, genom luftintagen. Viktigt för djurmiljön, särskilt vintertid.

500 - 1500 kWh/år i en 40-kors lagård.

Belysning

Se över dina rutiner för att tända och släcka i ligghall, mjölkrum, foderrum och logar. Tänk också på att hålla lampor och armaturer rena, så att de ger det ljus du betalar för. Kan man minska brinntiden hos 60 st 36 W lysrör med en timme per dag så sparar man 1000 kWh på ett år. 

Mjölkning

Se till att mjölktanken står svalt och att kylaggregatets kondensorer ventileras ordentligt med kall luft utifrån. Håll kondensorerna rena. Då behöver inte kylkompressorn jobba lika mycket.

Ventilera och sänk temperaturen vid kondensorn med fem grader. Det minskar mjölktankens elförbrukning med 2 kWh per ton mjölk. Med 75 kor kan det göra 1500 kWh/år.

Åtgärder som kräver investering

(Klicka på de blå länkarna i tabellen för att få praktiska tips om hur du kan spara energi inom respektive område.)  

 Område Åtgärd Sparpotential

Utfodring

Om det är möjligt, bör man driva foderblandning och utfodring med elmotorer istället för med traktor. Dieselmotorn behöver 3 gånger så mycket energi som elmotorn för att uträtta samma arbete. 100 - 200 kWh per ko och år,  beroende på hur utfodringen ordnas.
  Sätt elektrisk motorvärmare med tidur på utfodringstraktorn. Liten sparpotential - en halv liter dieselolja per dag - men det är bra för motorn och ger minskade utsläpp.

Belysning

Byt ut glödlampor mot s.k. lågenergilampor eller LED-lampor. Använd tidur och ljusreläer. I ligghallen kan de gärna vara kopplade till olika grupper av lysrör eller lampor. Då får du automatik på nattbelysning och du kan dra bättre nytta av dagsljusinsläpp. Du kan spara upp till 10 procent av belysningsenergin, kanske mer.

Ventilation

Gamla fläktar är inte lika effektiva som nya, de använder mer energi för varje m3 luft som ska flyttas.  Upp till 30 % av fläktarnas elförbrukning eller 2000 - 2500 kWh/år på en 40-korsgård.

Mjölkning /
värmeåtervinning 

Mjölken innehåller mycket värme, som när den kyls bort, kan användas för att värma diskvatten eller för lokaluppvärmning. Genom att värma diskvatten och annat varmvatten med värmeåtervinning minskar man elbehovet för värmning. På en 75-kors gård gör det 3000 - 4000 kWh/år.

Mjölkning /
frekvensstyrning 

Det är under diskning som vakuumpumpens fulla kapacitet utnyttjas. Under själva mjölkningen och väntetider krävs lägre kapacitet. Om man då behovsstyr pumpens varvtal genom frekvensomformare så minskas pumpens energibehov. 30 - 60 % av energin till vakuumpumpen.

Mjölkning/
förkylning 

Kylning av mjölken i tanken förbrukar mycket elenergi. Beroende på rumstemperatur och skötsel varierar det från 10 till 30 kWh/ton. Förkylning med en värmeväxlare som växlar över värme från mjölk till vatten kan halvera tankens energibehov.  För varje ton mjölk som produceras kan förkylningen spara 5 - 15 kWh, beroende på förutsättningarna.

Större åtgärder, byte av system

Det är sällan som energieffektivisering ensamt kan motivera ett systembyte. Men energin bör bli allt viktigare i sådan planering, även om andra faktorer är väl så viktiga.

Exempel:

  • Självdragsventilation kräver ingen eller lite energi, medan mekanisk ventilationen har hög elförbrukning.
  • Fodersystem där blandning och utfodring drivs med elmotorer är betydligt energisnålare än blandning och utfodring med en traktordragen mixervagn.   

För att fortsätta effektivisera behöver man byta ut någon utrustning eller skaffa ny. Det är alltså åtgärder som kräver viss investering och säkert också lite planering och beräkningar. Man vill gärna veta om det är lönsamt.

Se även

Hur används energin på svenska mjölkgårdar? Läs mer på sidan Energianvändning i mjölkproduktionen

 

Få bättre koll på elförbrukningen!

Sätt en elmätare i mjölkgårdens undercentral. Det går att köpa begagnade mätare till bra priser. Läs av varje månad och notera.

 

Goda exempel

Klimatsmarta lösningar på
mjölkgården Komstadgården.

 

Genom åtgärder som energieffektivisering och bra grovfoder har lönsamheten på Almunge Prästgård utanför Uppsala ökat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-10-17
Skriv ut
8030566