Spara energi på grisgården

Att energieffektivsiera behöver varken vara krångligt eller kosta mycket pengar. Enkla - och billiga - åtgärder kan vara att se över rutiner, kontrollera, planera, rengöra och justera.

Ventilation står för en stor andel av
energianvändningen vid
produktion av slaktsvin.
För att fortsätta effektivisera behöver man byta ut någon utrustning eller skaffa ny. Det är alltså åtgärder som kräver viss investering och säkert också lite planering och beräkningar. Man vill gärna veta om det är lönsamt.

Att byta system och strategi för att spara energi kan bli mer komplicerat. Investeringen blir större och kräver mer planering och kalkylering.

Hur mycket energi och pengar kan du spara?
Det beror på förutsättningarna som ju är olika från gård till gård. Det som sägs om sparpotential nedan ger en fingervisning.


Enkla åtgärder

(Klicka på de blå länkarna i tabellen för att få praktiska tips om hur du kan spara energi inom respektive område.)

Område 

Åtgärd

Sparpotential

Utfodring

 

I blötutfodring är det viktigt att ha rätt konsistens på fodret så att det inte kräver onödigt med energi för att röra om och pumpa.
Har du ett system som använder tryckluft, så ha inte högre tryck än vad funktionerna kräver. Kolla noga efter läckage i tryckluftsledningen.

Avslöjar du, och tätar, ett 1 mm stort hål så läcker det mindre luft, motsvarande en effekt på 0,4 kW. Det gör 3500 kWh/år, om trycket hålls uppe dygnet runt.

 

Ventilation

 

Gör rent fläktar, kanaler och luftintag. Kolla givarna till fläktstyrningen. I uppvärmda stallar är det särskilt viktigt att värme och ventilation regleras med samma styrcentral och att den är rätt inställd. 
Det kostar energi att hålla lägre luftfuktighet i stallet än vad som behövs. 
 

Varje grads extra uppvärmning av luften i ett stall med 1000 svinplatser gör ungefär 60 kWh/dygn vid minimiventilation.

Belysning

 

Se över dina rutiner för att tända och släcka i svinstallar, foderrum och logar. Tänk också på att hålla lampor och armaturer rena, så att de ger det ljus du betalar för.

Kan man minska brinntiden hos 60 st 36 W lysrör med en timme per dag så sparar man 1000 kWh på ett år.

 

Åtgärder med investering

(Klicka på de blå länkarna i tabellen för att få praktiska tips om hur du kan spara energi inom respektive område.)

 

Område

Åtgärd

Sparpotential

Utfodring

 

En skivkvarn drar mindre energi än en hammarkvarn och transporten till och från kvarnen bör ske med skruv – inte med luft.

Man kan räkna med att en hammarkvarn, som både suger och trycker, använder minst 15 - 20 kWh per ton foder. En skivkvarn med 4 skruvar använder 8 - 10 kWh/ton. Sparpotentialen är 1-2 kWh för varje slaktsvin.

 Belysning

Byt ut glödlampor mot s.k. lågenergilampor eller LED-lampor. Använd tidur och ljusreläer. I ligghallen kan de gärna vara kopplade till olika grupper av lysrör eller lampor. Då får du automatik på nattbelysning och du kan dra bättre nytta av dagsljusinsläpp.

Du kan spara upp till 10 procent av belysningsenergin, kanske mer.

Ventilation

 

Gamla fläktar är inte lika effektiva som nya, de använder mer energi för varje m3 luft som ska flyttas.

Sparpotentialen vid fläktbyte kan vara upp till 40 % av fläktarnas elförbrukning och det motsvarar då 4 - 5 kWh per gris.

Uppvärmning

I smågrisproduktionen kan värmelampor vara energislukare. Kanske kan 150 W lampor bytas till 100 W lågenergiampor.

Sparpotential: ca 30 procent av värmelampornas energibehov.

 Uppvärmning

 

Se till att ha lamphållare med sparknapp och använd den till att minska lampeffekten efter de första dagarna, när kultingen behöver mest värme. Sparknapp tillslagen halverar effekten.

På en gård med 180 suggor uppmättes en besparing på ca 15 000 kWh/år, när man använde sparknapp.

 

Större åtgärder, byte av system, ombyggnad

  • Golvvärme med värmepump, där kollektorslangarna gjutits ner i gödselgångarna.
  •  Värme från el eller olja ersätts med värme från biobränsle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få bättre koll på elförbrukningen!

Sätt en elmätare i svinstallets undercentral. Det går att köpa begagnade mätare till bra priser. Läs av varje månad och notera.

  

Se även

Hur används energin på svenska grisgårdar?

Energianvändning - slaktsvin

Energianvändning - smågris

 

Goda exempel

Klimatsmarta lösningar på
grisgården Södergård


Lästips

Ventilationssystem och energiåtgång i slaktsvinstallar
Rapport, Svenska Pig (2010)

Hur mycket ljus behöver suggor och gyltor?
Svenska Pig (2010) 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-10-17
Skriv ut
8030560