Spara energi på fjäderfägården


Att energieffektivsiera behöver varken vara krångligt eller kosta mycket pengar. Enkla - och billiga - åtgärder kan vara att se över rutiner, kontrollera, planera, rengöra och justera.

Uppvärmning, ventilation och belysning
är stora energiposter i fjäderfästallar.

 

För att fortsätta effektivisera behöver man byta ut någon utrustning eller skaffa ny. Det är alltså åtgärder som kräver viss investering och säkert också lite planering och beräkningar. Man vill gärna veta om det är lönsamt.

Att byta system och strategi (i djurstallet eller i jordbearbetningen) för att spara energi kan bli mer komplicerat. Investeringen blir större och kräver mer planering och kalkylering, som kan ta lång tid.

Hur mycket energi och pengar kan du spara?

Det beror på förutsättningarna som ju är olika från gård till gård. Det som sägs om sparpotential nedan ger en fingervisning.

 

Enkla åtgärder

(Klicka på de blå länkarna i tabellen för att få praktiska tips om hur du kan spara energi inom respektive område.)

Område  Åtgärd Sparpotential

Ventilation

Gör rent fläktar, kanaler och luftintag. Kolla givarna till fläktstyrningen. I uppvärmda stallar är det särskilt viktigt att värme och ventilation regleras med samma styrcentral och att den är rätt inställd.
Det kostar energi att värma upp luft som inte utnyttjas för att föra bort fukt eller med andra ord: det kostar energi att hålla lägre luftfuktighet i stallet än vad som behövs.

Varje grads extra uppvärmning i ett stall med volymen 3000 m3 gör att det kostar 1 kWh extra för varje gång som luften byts.

Belysning

 

Se över dina rutiner för att tända och släcka i utrymmen som inte har särskilt ljusprogram.
Tänk också på att hålla lampor och armaturer rena, så att de ger det ljus du betalar för.

Kan man minska brinntiden hos 30 st 36 W lysrör med en timme per dag så sparar man 500 kWh på ett år.

 

Åtgärder med investering

(Klicka på de blå länkarna i tabellen för att få praktiska tips om hur du kan spara energi inom respektive område.)

Område  Åtgärd Sparpotential

Ventilation

Gamla fläktar är inte lika effektiva som nya, de använder mer energi för varje m3 luft som ska flyttas.

Sparpotentialen vid fläktbyte kan vara upp till 40 % av fläktarnas elförbrukning.

Belysning

 

Undersök om glödlampor kan bytas ut mot s.k. lågenergilampor eller LED-lampor. Använd tidur och ljusreläer.

Lysrör av typ T5 med elektroniska drivdon är effektivare än både glödlampor vanliga lysrör av typ T8. De har den fördelen att de ger ett flimmerfritt ljus.

Sparpotentialen kan vara upp till 10 procent av belysningsenergin

Uppvärmning

Fortfarande värms många svenska kycklingstallar med olja. Att byta oljan mot biobränsle, till exempel fliseldning, är energismart. Visserligen använder man fortfarande lika mycket energi, men istället för fossil olja värms stallarna med förnybar energi. Det minskar klimatbelastningen.  

 

Större åtgärder, byte av system, ombyggnad

  • Undersök möjligheten att bygga för dagsljusinsläpp.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Få bättre koll på elförbrukningen!

Sätt en elmätare i stallets undercentral. Det går att köpa begagnade mätare till bra priser. Läs av varje månad och notera.

Se även

Hur används energin i svenska fjäderfästallar? Läs mer på sidan Energianvändning i fjäderfäproduktion

 

Goda exempel

Dagsljus istället för lysrör hos Thomas och kycklingarna.
Reportage om klimatsmarta affärsidéer på webbsajten Mat & klimat.

 

Lästips

Beslyning och dagsljus i värphönsstallar  Artikel i tidningen Fjäderfä.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-10-17
Skriv ut
8030518