Spara energi i växtodlingen

På styvare jordar kan reducerad
jordbearbetning spara upp till 15 liter
diesel per hektar.

Att energieffektivsiera behöver varken vara krångligt eller kosta mycket pengar. Enkla - och billiga - åtgärder kan vara att se över rutiner, kontrollera, planera, rengöra och justera.

För att fortsätta effektivisera behöver man byta ut någon utrustning eller skaffa ny. Det är alltså åtgärder som kräver viss investering och säkert också lite planering och beräkningar. Man vill gärna veta om det är lönsamt. Att byta system och strategi (i torken eller i jordbearbetningen) för att spara energi kan bli mer komplicerat. Investeringen blir större och kräver mer planering och kalkylering.

Hur mycket energi och pengar kan du spara?

Det beror på förutsättningarna som ju är olika från gård till gård. Det som sägs om sparpotential nedan ger en fingervisning.

(Klicka på de blå länkarna i tabellen för att få praktiska tips om hur du kan spara energi inom respektive område.)

 

  Åtgärd Sparpotential
Sparsam körning Att köra energisnålt är ett enkelt sätt att spara in på diesel.

Inom växtodlingen förbrukas cirka 60 till 80 liter diesel per ha och år. Gårdar med vallodling gör oftast åt mer. En gård på 100 hektar förbrukar alltså cirka 6-10 kubikmeter diesel per år. Om man genom att köra bränslesnålt kan minska den förbrukningen med 5 procent, innebär det att man kan spara 3000 - 5000 kronor per år. Erfarenheten visar att man oftast kan spara mer.
5 - 15 procent av dieselförbrukningen
Reducerad jordbearbetning Plöjning är ett energikrävande arbetsmoment. Reducerad bearbetning innebär att man ersätter plogen med kultivator eller andra redskap. Alternativen är många. Det ger störst utslag på styvare lerjordar. Reducerad bearbetning kan på mellanlera spara upp mot 10-15 liter diesel per hektar
Autostyrning och spårföljning GPS-tekniken ger möjligheter att bättre utnyttja hela arbetsbredden vid bearbetning och skörd, antingen man använder så kallad spårföljare eller autostyrning. Om man tidigare kört med en överlappning på 10 procent och med autostyrning helt kan undvika den, så spar man 8 - 10 procent av bränslet för det arbetet.
Använd lastbil istället för traktor vid gödselspridning En lastbil förbrukar mellan 40 och 70 procent mindre diesel per ton och kilometer transport jämfört med en traktor. Om 1000 m3 gödsel ska flyttas 5 km kan man med lastbil spara 200 - 250 l dieselolja, motsvarande 2000 - 2500 kWh.
Förtorka ensilaget Förtorkning innebär bland annat att det blir mindre vatten att transportera, lagra och hantera. Varje ton vatten extra som transporteras 1 km kostar 7 cl dieselolja eller 0,7 kWh.

En gård med 75 kor skördar 400 ton torrsubstans som rundbalsensilage. Om man förtorkar till 45 procent TS istället för 35 procent, så blir det 250 ton vatten mindre att flytta.

Dessutom blir det färre vändor när antalet balar minskar. Om transportavståndet i medeltal är 2 km så sparas ca 50 l diesel, motsvarande 500 kWh.

Byt bränsle till spannmålstorken, från olja till biobränsle  Det är svårt att ersätta oljepannan som värmekälla till spannmålstorken. Biobränsle är betydligt billigare än olja men medför en högre investering. Det kostar mycket med en biobränslepanna som klarar torkens hela effektbehov - för bara några veckor. Det beror alltså på vilka uppvärmningsbehov man har för övrigt.
En lösning kan då vara att dimensionera biopannan efter det effektbehov man har förutom torken. Under torkningen kan sedan biopannan används att förvärma luften till oljepannan med ett varmvattenbatteri. Därmed minskar man oljeförbrukningen.
Om biopannan via kulvert och varmvattenbatteri kan avge en effekt som är hälften av oljepannans effekt så halverar man oljeförbrukningen

 


Få bättre koll på dieselförbrukningen!

Sätt en mätare på farmartanken om du inte redan har det. Notera varje tankning i en bok, där du också för in varje dags körning med traktorn. Försök också dela upp hur du använder dieseloljan till olika arbeten. Ännu bättre är det om traktorn är utrustad med bränslemätare, det gör det lättare att notera vad olika arbeten kräver.

 

Se även

Hur används energin i svensk växtodling? Läs mer på sidan energianvändning i växtodlingen.

Under ingången Praktiska spartips/Fältarbeten  finns många energisparråd för dig som är växtodlare.

 

Goda exempel

Färre transporter med förtorkat ensilage

 

Klimatsmarta lösningar på Egonsborg

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-07
Skriv ut
8030700