Verktyg - räkna själv!

 

Här kan du räkna på hur mycket energi - och pengar - du kan spara på olika energibesparande åtgärder.

Dieselolja årskostnad
Räkna på hur dina bränslekostnader påverkas om dieselpriset ändras!

Minskad dieselförbrukning
Räkna på hur mycket du kan spara på att köra bränslesnålare, och när det lönar sig att köpa bränslesnålare traktor!

Effektivare elmotor 
Så mycket kan du spara med en effektivare elmotor!

Förkylning av mjölk 
Hur mycket kan du spara på att förkyla mjölken med kallvatten?

Värmeåtervinning från mjölk 
Räkna på hur mycket värme kan du återvinna från din mjölk!

Uppvärmning av vatten
Hur mycket energi måste man tillföra vatten för att värma det
till en viss temperatur? Verktyget kan t.ex. användas för att räkna på energibehovet för att värma diskvatten och räkna på värmelagring i en ackumulatortank.

Värmelampors användning
Så mycket kan du spara på att använda en sparknapp  till värmelampan hos smågrisarna!

 

 

 

Vill du räkna på energiinsats och energiutbyte från olika energigrödor?

Använd våra Energikalkyler !

 

Verktyg och kalkyler 
på andra webbsajter

Hur fossilfri är du?
Här kan du räkna ut hur många koldioxidekvivalenter din gårds fossilbränsleanvändninger ger upphov till. Du kan även testa hur olika åtgärder skulle påverka gårdens utsläpp. 
 

Beregn besparelse på belysning
På danska Energiguiden  kan du räkna på hur mycket du kan spara på att byta ljuskällor. På danska.

European Dairy Energy Webbsite
EU-projektet Geronimo. Projektet är avslutat, men den som loggar in (gratis) har fortfarande tillgång till olika beräkningsverktyg. På engelska.

Kalkyllådan
Inom SLUs projekt Tillväxt trädgård har Grön kompetens tagit fram ett program som kallas kalkyllådan. I kalkyllådan kan du göra en värmeberäkning för ditt växthus.

 

 

 

 

 


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2015-04-29
Skriv ut
8154504