Sparsam körning 
— sparar diesel och miljö

En stor del av energin som används i jordbruket är den diesel som går åt till körning av traktorer, skördetröskor och lastmaskiner m.m.

Den dieselförbrukningen kan minskas ganska rejält, i bästa fall uppåt 20 procent. På 20 000 liters förbrukning per år, betyder det en besparing på 4 000 liter och 40 000 kr lägre bränslekostnad (om dieseln kostar 10 kr/liter).

Att minska bränsleförbrukningen är bra både för den egna ekonomin och för miljön. Mindre förbränning av bränsle ger bland annat mindre koldioxidutsläpp och därmed mindre växthuseffekt.

Sparsam körning är ett sätt ...
Det finns flera sätt att spara fordonsbränsle på. Sparsam körning är ett sätt. Där är nyckeln att ha rätt varvtal och rätt växel i fordonet. Genom att köra på en hög växel, belastas motorn vid ett lägre varvtal, vilket sänker dieselförbrukningen. Sparsam körning handlar också om att köra mjukt och med framförhållning, och att minimera tomkörning.

Inom jordbruket har sparsam körning, eller Eco-driving, stor betydelse. Vid till exempel inomgårdskörning med lastare blir körningen ofta ryckig, och det ger täta och snabba förändringar i motorvarvtal och moment som ökar bränsleförbrukningen.

Undersökningar har visat att sådan ojämn motorbelastning kan öka bränsleförbrukningen med upp till 20 procent.

Rätt förhållande mellan traktor och
redskap kan spara 20 procent bränsle. 

Tabellen nedan visar på fler sätt att minska bränsleförbrukningen för ett jordbruksföretag.

 

 

 

... det finns även andra sätt att spara bränsle
(OBS: besparingarna går inte att lägga ihop)

 Åtgärd  Möjlig besparing (procent)
Matcha storleken på traktor och redskap.  20
Kolla och justera inställningen av bränsleinsprutningen.  15
Kolla motoreffekten genom att provbromsa hos serviceförtag och åtgärda ev brister.  15
Serva fordonet enligt rekommendation. Rensa luftfiltret regelbundet.  10
Använd rekommenderad oljetyp och -nivå. Följ tillverkarens rekommendationer och välj oljan med lägst viskositet. En olja som använts för länge ökar slitage och bränsleförbrukning.  5
Använd radialdäck i stället för diagonaldäck.  5
Följ upp bränsleförbrukningen vid olika arbetsmoment. Anteckna i körjournalen, och följ hur förbrukningen minskar med olika åtgärder.  5
Utnyttja ekonomivarv på kraftuttaget om det finns på traktorn.  5
Kontrollera att traktorn har optimalt lufttryck för körning i fält respektive på väg. Ha högre lufttryck vid transport på väg än vid t.ex. stubbearbetning i fält.
1-1,5 bar i fält, 1,5-2 bar på väg.
 3
Slå av motorn vid arbetspauser.  3
Undvik tomgångskörning.  3
Använd elektrisk motorvärmare med tidur. Det sparar diesel och minskar slitage.  
Om det är långt till fälten, kan det vara mer energieffektivt att köra med lastibl i stället för traktor.  
Undersök om maskinsamarbete kan bidra till effektivare maskinanvändning, lägre dieselåtgång och lägre kostnader.  

Hur mycket kan man spara? 
Enligt utvärderingar vid (nu nedlagda) Vägverket skulle man kunna minska bränsleförbrukningen i traktorer och arbetsmaskiner med totalt 10 procent. För Sveriges jordbruk som använder totalt cirka 220 000 kubikmeter (=2,2 TWh) dieselolja/år, skulle det innebära en besparing på 220 miljoner kr/år, med ett bränslepris på 10 kr/liter, och samtidigt ge en minskning av koldioxidutsläppen med nästan 66 ton.

I en nyare utredning betonas vikten av att skilja på teori och praktik. I ett enskilt fall, kan besparingen bli 20 procent och kanske ännu mer, särskilt på kort sikt strax efter en kurs i sparsam körning. Men spareffekterna på lång sikt – om förarna inte är tillräckligt motiverade och ingen uppföljning sker av en kurs i sparsam körning  – kan stanna på 5 procent.

Econen-mätare kan eftermonteras om traktorn har elektroniskt styrd insprutning.
Fördel med bränslemätare
För att man i praktiken ska nå så stora vinster som 10-15 % besparing, krävs att man skaffar sig ordentlig kunskap om vad sparsam körning innebär och sedan tillämpar den kunskapen fullt ut.

Det är en fördel om traktorn har en bränsleförbrukningsmätare där man kan se förbrukningen både i liter/timme och i liter för ett visst arbete.

På traktorer som inte har bränslemätare kan man eftermontera sådana. Om det finns elektroniskt styrd insprutning, kan man ansluta ett instrument från finska Econen. På äldre traktorer med mekaniskt styrd insprutning, finns möjlighet att montera flödesmätare på bränsleledningarna.

Uppföljning viktig
Fram till år 2011 har det i stort sett saknats uppföljning av kurser i sparsam körning. Man vet dock från andra branscher att repetitioner, möjlighet att diskutera, lyfta egna analyser och funderingar ökar effekten av en utbildning.

Läs mer!

Vinst varje mil - tunga förare kan spara miljoner på att köra bränslesnålt
Folder från Trafikverket, 2011.

Spara energi, praktiska tips för gården
Idéhandbok från LRF, 2010.

Sänk dieselförbrukningen vid traktorarbeten! 
Häfte producerat vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik på uppdrag av Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA), 2004.

Drivkraft- konsten att behålla ett sparsamt körsätt 
Skrift som vänder sig till den som låtit utbilda eller planerar att utbilda sina medarbetare i sparsam körning, Vägverket 2008.

Regeringsuppdrag att främja sparsam körning med arbetsmaskiner
Uppdrag utfört av Vägverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, 2010

 

KRAV om sparsam körning

Från och med 2012 måste alla  KRAV-anslutna verksamheter ha en plan för hur maskinförarna ska utbildas i sparsam körning. Senast 2014 ska alla förare i verksamheten vara utbildade i sparsamt körsätt. Undantag kan göras för extrapersonal som tas in vid arbetstoppar.
Regler för KRAV-certifierad produktion 2012  (pdf)


 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-09-04
Skriv ut
8030416