Sparsam körning – checklista
för traktor- och maskinförare

  • Kör på hög växel för att få lägre varvtal. Då förbrukar motorn mindre dieselolja. Lägsta specifika förbrukning har man vid det varvtal där vridmomentet är störst. Självklart måste varvtalet vara tillräckligt högt för att motorn ska ge tillräcklig effekt. Alla motorer har ett visst varvtal som är det bästa utifrån bränsleförbrukning och det arbete som utförs.
  • Undvik ryckighet i körningen. Kör med jämn hastighet.
  • Accelerera snabbt. Försök att snabbt komma upp i rätt fart, och håll sedan farten med lätt fot.
  • Bromsa med gaspedalen, alltså släpp gasen i tid och motorbromsa.
  • Växla ner i långa utförsbackar så att du slipper använda bromspedalen.
  • Använd inte mer än 3/4 av maximala motorvarvet i uppförsbackar.
  • Undvik tomgång. Tomgång förbrukar mer bränsle än man tror. En tumregel är att du kan stänga av traktorn om den står stilla mer än 20 sekunder. Den gamla regeln att en dieselmotor inte bör stängas av, gäller inte dagens maskiner.
  • Planera körningen så att du undviker ”onödig körning”.
  • Kolla din bränsleförbrukning. Jämför bränsleförbrukningen före och efter, och följ upp för att få varaktig effekt av din ändrade körstil.


Källor: Regeringsuppdrag att främja sparsam körning med arbetsmaskiner, 2010; LRF Konsult

Tips

Räkna på dieselförbrukningen!
Kalkylredskap på Bioenergiportalen

 Fördelar med sparsam körning

• Sparsam körning kräver mindre diesel
(5-15 %), vilket betyder att du kan spara
1 000-tals kronor varje år! Dieseln blir dyrare när återbetalningen av koldioxidskatt till lant- och skogsbruk sänks gradvis 2010-2015. Högre bränslepris ökar vikten av sparsam körning.

• Klimatpåverkande utsläpp av koldioxid från dieselavgaserna minskar. Om du sparar 1 000 liter diesel/år, minskar du koldioxidutsläppet med 3 ton/år.

• Utsläpp av ämnen i avgaserna som påverkar hälsa och miljö minskar.

• Sparsam körning sliter mindre på fordonet och på däcken, vilket ger lägre kostnader för service och underhåll.

• Du stressar mindre, och kör säkrare.

 

Övrigt

Energieffektivare användning av arbetsmaskiner
3-årigt projekt i Uppsala med mål att minska användningen av drivmedel
med tio procent.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-14
Skriv ut
8090068