Kurser i sparsam körning 

Många kurser i sparsam körning inom jordbruket finansieras  via Länsstyrelsen. Fråga din Länstyrelse vilka möjligheter som finns i ditt län.

Kurser arrangeras också av till exempel JTI, Hushållningssällskap, LRF-konsult, maskinringar, studieförbund osv.

Uppföljning krävs

Resultatet efter en kurs brukar vara mycket positivt. Vid kurser inom lantbruket har deltagarna i medeltal minskat dieselförbrukningen med 10-15 procent, utan att körningen tar mer tid.

Men det gäller att hålla de nya kunskaperna vid liv, för att inte återgå till de gamla körvanorna.

Uppföljning och upprepad träning, liksom bränsleavläsare i traktorn, kan vara nödvändigt för en långsiktig bränslebesparing. För den som har anställda förare, är det också viktigt att arbeta för att påverka förarnas attityder. Undersökningar har visat att maskinförare har lägre benägenhet än lastbilsförare att ändra sitt körbeteende.

 

Utbildare Sparsam körning - lantbruk

 

Namn Organisation Telefon Mejl
 


 
Per-Anders Algerbo JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik 010-5166911 per-anders.algerbo@jti.se
Christer Johansson  LRF-Konsult  070-8261738  christer.johansson@konsult.lrf.se  
Johan Wellander Hushållningssällskapet  070-3291980  Johan.Wellander@hushallningssallskapet.se
Sören Dahl LRF-Konsult 036-
342379
 soren.dahl@lrfkonsult.se
Gunnar Hadders  Hushållningssällskapet  070-5564066  Gunnar.Hadders@hushallningssallskapet.se
Lennart Sörkvist Naturbruksgymnasiet Dingle  070- 2266535  lennart.sorkvist@vgregion.se  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Kurser på gång

Är du lantbrukare i Uppsala län? Lär dig sparsam körning i JTI:s regi under hösten 2014.

Läs mer >>

 

Se även

Varför ska man gå en kurs i sparsam körning? Intervju med kursledaren
Christer Johansson

 

Växtodlingsgården Ängsnäs i Östergötland gör av  med uppåt 45 000 liter diesel varje år till sina fältmaskiner. ”Nu ska jag skaffa en bok till varje traktor och skriva ner hur mycket bränsle som går åt”, säger Bengt Larsson, efter kursen i sparsam körning. Läs hela reportaget >>

 

Litteratur

Förstudie om storskalig förarutbilding
(160 kb)

Rapport från LRF med förslag om massutbildning av lantbrukare i sparsam körning, 2011

Drivkraft - konsten att behålla
ett sparsamt körsätt
 
Skrift som vänder sig till den som låtit utbilda eller planerar att utbilda sina medarbetare i sparsam körning,
Vägverket, 2008

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2016-05-10
Skriv ut
8030610