Fakta om Äspetorp Mjölk


Mjölkproduktion
150 mjölkkor, lika många ungdjur
Mjölkproduktion 2010: 1870 ton

Fakta åker
20 hektar ägd åker och betesmark + 250 hektar arrenderad
174 hektar vall
39 hektar vårsäd

Total energianvändning
2010: 155 MWh el och 25 500 liter diesel

Specifik energianvändning inomgårds.
Källa: Industriell Laststyrning.
Diagrammet visar Äspetorps energianvändning i jämförelse med andra mjölkgårdar som tidigare kartlagts av LRF-konsult. LRF-konsults rapport Kartläggning av energianvändning på lantbruk 2008  (pdf)


 
Nya ladugården är energieffektiv

Byggnaden: 1700 kvadratmeter lösdriftsstall, 149 liggbås.

Utfodring: Foderberedning och utfodring med Pellons TMR robotvagn, självgående fullfoderblandare. Avlastarbord Huma ochkraftfoderskruvar. Ensilage i plansilo. Dieselförbrukningen för lastmaskinen som används vid inlastning av ensilage redovisas under Övrigt el+diesel i diagrammet ovan.


Mjölkning: Korna mjölkas tre ggr per dygn i Westfalia mjölkgrop 2*8 med vakuumpump. Frekvensstyrd pump till mjölktanken.

Mjölkkylsystem: Plattvärmeväxlare där den varma mjölken kyls ned till ca 10 grader med inkommande kallvatten, som samtidigt förvärms för disk och kor. Kompressorstyrd mjölktank, vars avgivna värme också används för förvärmning av diskvatten.

Utgödsling: Fyra lindragna gödselskrapor. Svämutgödsling till pumpbrunn. Pumpning vidare till flytgödselbehållare med traktordriven pump.

Belysning: 20 metallhalogenlampor på 250 W. I mjölkgropen lysrör.

Ventilation: Naturlig ventilation med automatiskt reglerade gardinväggar längs långsidorna och skorstenar för frånluft. Fyra takhängda cirkulationsfläktar, samt en tilluftsfläkt i mjölkgropen som används sommartid.

Tryckluft: Kompressor med tork används för öppning och stängning av grindar vid mjölkning.

Tillbaka till reportaget

 

Genom att välja energisnåla systemlösningar har Äspetorp
reducerat sin energianvändning.

 

 

En eldriven fodervagn är ett
energieffektivt sätt att utfodra djuren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den naturliga ventilationen med ventilationsgardiner ger låga energikostnader.

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-08
Skriv ut
8090134