Leverans av skogsbränsle till ett värmeverk. Foto: SKOGENbild.

Värmeverk som köper skogsbränsle
direkt från skogsägare

Det finns värmeverk och kraftvärmeverk som köper skogsbränsle direkt från enskilda skogsägare. Ännu fler är beredda att göra det, om de får ett erbjudande!

Bioenergiportalen frågade i princip samtliga värmeverk i Sverige (ca 140 st) om detta i maj 2013. De svar vi får redovisas löpande nedan. OBS att situationen kan förändras. (Uppdaterat 2013-11-25).

Tipsa gärna om fler värmeverk som köper skogsbränsle direkt! Skicka tips här!

Av kommentarerna från driftansvariga, bränsleinköpare m fl framgår att många värmeverk vill ha leveranser på minst 500 m3 per eldningssäsong om de ska köpa från enskilda skogsägare. Andra värmeverk har inga krav alls på de mängder som levereras. Någon poängterar att begränsningen i mängd troligen ligger hos leverantören, eftersom små volymer blir dyra att transportera och då minskar förtjänsten.

 Värmeverk Direktköp maj 2013 Öppen för direktköp Värmeverkets kommentar 
Arboga Energi Ja, samtliga sortiment  Ja Kan köpa enstaka lass efter behov, men minst 10 m3.
Arvidsjaurs Energi Nej Ja Kan köpa enstaka lass utan leveransavtal.
Arvika Fjärrvärme Nej Nej Begränsad lagringskapacitet.
Borgholm Energi Nej Nej Köper av en enda leverantör för att det innebär minst administration. Skogsägare som frågar, hänvisas till denne leverantör. 
Borås Energi & Miljö Ja Ja, gärna Kan mycket väl tänka sig köpa enskilda lass.
Elektra Värme Nej Ja, i mindre omfattning. Kan köpa enstaka lass, minst en kontainer.
Falu Energi & Vatten Nej Inte aktuellt nu. Det blir mycket administration med köp från enskilda markägare, med miljömärkning m m. Har haft mindre aktörer som har levererat 20-30 m3 åt gången.
Falkenberg Energi Nej Ja, om villkoren är bra för bl a leverans-säkerhet. Kan köpa enstaka lass. Små volymer är dock dyra att transportera.
Fjärrvärme i Osby Ja, köper lite stamved och enstaka lass grot. Ja Kan köpa enstaka lass, ingen gräns för minsta kvantitet om det är rimligt avstånd.
Gislaved Energi Nej, men vi bygger flispanna som blir klar våren 2014.

Ja, när pannan
är klar.

Kan köpa enstaka lass, men det ska vara rätt kvalitet och pris, och 8-10 m3s (kubikmeter stjälpt mått).

Gotlands Energi Nej Ja, om de uppfyller våra krav på miljöledningssystem (miljöoljor o dyl) 500-1000 m3 kan vara en undre gräns, av adm skäl.
Grästorps Värmeverk Ja Ja Kör till 99 % på biobränsle. Allt kommer från lokala skogsägare och industrier samt salixodlare.
Gällivare Energi Nej Måste bedömas utifrån pris, mängd och behov. Minsta accepterad mängd beror på pris och behov. Uppskattningsvis några GWh.
Gävle Energi Nej Nej  
Habo Energi Nej Ja Håller på att ta över flisningen i egen regi, för att kunna köpa skogsbränsle i närområdet och flisa själv. Kan också köpa flis. OK med enstaka lass.
Härnösand Energi & Miljö Ja Ja Kan köpa enstaka lass.
Jokkmokks Värmeverk Ja Ja Kan köpa enstaka lass.
Jönköping Energi Nej Nej, inte till att börja med. Frågorna besvarade utifrån det nya biovärmeverket Torsvik etapp 2, som beräknas stå klart 2014.
Karlstad Energi Nej Nej, vi har hittills inte på allvar övervägt möjligheten. Hänvisar till sin leverantör om någon frågar. Skälet är svårighet i logistik och mätmetoder och ökad aministration.
Lerum Fjärrvärme Nej Nej Har inget lager, kan inte blanda sortiment. Är beroende av jämn kvalitet och jämnt flöde.
Lantmännen Agrovärme Ja Ja Kan köpa direkt till Grästorp, Ödeshög, Kvänum. De två sista behöver flis under 35 % fukthalt.
Lessebo Fjärrvärme Nej Nej Har ingen organisation som kan hantera detta. Köper i dag producerad värme.
Ljusdal Energi Ja, men i mkt liten volym. Ja Vill ha minst 50 m3, men har svårt att tro på flera små leveranser. Krav på leveranssäkerhet gör att man under vintern kräver stora mängder snabbt.
Malung Sälens kommun Värme Ja, stamved ibland. Ja Köper enstaka travar, minst 10 m3 fub.
Mullsjö Energi & Miljö

Nej

Ja

Vill ha leveransavtal och minst 13 000 m3 stamvedsflis motsvarande 10 500 MWh.

Mölndal Energi Nej Nej Köper från entreprenörer som levererar flis. När de är små, skapas muntliga avtal om pris/ton.
Norrenergi Nej Nej Använder endast förädlade bränslen (pellets och briketter).
Nässjö Affärsverk Nej Ja Upphandlar bränsle med leveransstart 1 augusti. Ala är välkomna med förfrågan. Kräver avtal som täcker hela säsongen, minst 10 GWh.
Pite Energi Nej Nej Använder enbart pellets.
Rindi Energi Ja Ja Föredrar avtal, men vill gynna lokal marknad. Vill köpa minst en lastbil.
Rättviks Teknik Det händer Ja Vid enstaka lass krävs inget avtal. Inget krav på mängd.
Sala Heby Energi Nej Nej Gärna lokala leveranser, men genom vår avtalspartner Mellanskog.
Sandviken Energi Ja Ja Mängderna varierar, avståndet till kraftvärmeverket avgör. Vi tar för det mesta hand om flisning och transport.
Skara Energi Nej Ja Ska investera i en våg sommar/höst 2013 för att kunna göra sådana affärer.
Skellefteå Kraft Ja Ja Köper enstaka lass. Köper även avverkningsuppdrag. Hänvisar till www.skekraft.se/skog
Strängnäs Energi Ja Ja Anläggningen är konstruerad för returflis, och vi tar emot ytterst lite skogsbränsle, framförallt bark.
Söderenergi Nej Nej Saknar organisation och förmåga att handla direkt med skogsägare.
Söderhamns NÄRA Ja, men inte ofta Ja Har inte tid att handla med alltför många leverantöerer. Gör sällan affärer under 10 GHWh.
Tekniska Verken i Kiruna Nej, men jobbar på det. Ja Kan köpa enstaka lass, minst ett par bilar.
Tierps Fjärrvärme Ja Ja Köper skogsflis direkt eller via flera mellanhänder. Köper mest från stora skogsföretag.
Trelleborgs Fjärrvärme Nej Inte nu Bundna av leveranskvot från leverantörer. Kan köpa enstaka lass.
Trollhättan Energi Nej Möjligt Viktigt hitta ett enkelt sätt att betala för bränsle om vi ska köpa direkt från skogsägare.
Tranås Energi I enstaka fall Rätt pris, rätt kvalitet och en lämplig leveransplan så är det ok. Generellt bör det vara minst 2  000 m3s.
Ulricehamns Energi Nej Nej Köper färdig värme från Lantmännen Agroenergi.
Varberg Energi Nej Ja Skulle säkert överväga saken, om det blev aktuellt.
Värnamo Energi Ja Ja Köper liten mängd från lokala skogsägare, i huvudsak energived, även enstaka lass.
Växjö Energi Nej I princip ja Köper stora volymer för att få bra pris. Kan köpa av enskilda skogsägare med leveransavtal.
Västerbergslagens Energi Ja Ja Kan köpa enstaka lass utan avtal. Vill ha avtal vid större leveranser.
Ystad Energi Nej Ja  Har köpt salix direkt från odlare. Har ingen minigräns för bränsleköp.
Åstorps Energi   Ja Är öppna för direktköp av skogsbränsle.
Älvsbyns Fjärrvärme Nej    
Örkelljunga Fjärrvärme Nej Nej Upphandlar långsiktigt med avtal om leveransansvar.
       

Det finns värmeverk som skulle köpa skogsbränsle direkt från enskilda skogsägare – om de bara fick ett erbjudande! För att kunna erbjuda tillräckligt stora leveranser, kan man gå samman med andra enskilda skogsägare i trakten. Då kan man också hjälpas åt med transporterna.

Fjärrvärmeverken ökar mest
Fjärrvärmeverken är den grupp användare av trädbränsle (grot, bränsleved och pellets) som har ökat sin förbrukning mest på 2010-talet. Användningen har mer än fördubblats från år 2000 till 2010, då användningen var cirka 32 TWh.

Energiinnehåll
1 000 kWh = 1 MWh
1 000 MWh = 1 GWh
1 000 GWh = 1 TWh
En normalstor villa förbrukar 20 000-25 000 kWh/år (=20-25 MWh)

Se även

Omräkningstal
Omräkningstal mellan volym, vikt och energiinnehåll

Länk

Svenska fjärrvärmeverk som använder skogsbränsle
Från denna sida, klicka i högerspalten på "Bränsle och produktion 2011", välj flik Värmebränslen per nät, se kolumn Oförädlade träbränslen. (Statistik från branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.)