Tierp köper flis av stora och små

Tierps Fjärrvärme
Tierps Fjärrvärme köper skogsflis på olika sätt, direkt eller via flera mellanhänder. De betalar efter energiutbyte i megawatt-timmar (MWh), och priset varierar.

Lennart Lööf är enskild skogsägare och säljer skogsflis direkt till Tierps Fjärrvärme, utan mellanhänder. Vintern 2012-2013 får han 200 kr/MWh. De största leverantörerna, som enligt leveransavtal ska leverera ett visst antal MWh/år, får mer betalt. Hur mycket mer är en affärshemlighet man inte vill röja, inför kommande förhandlingar och inköp.

Det finns ytterligare några enskilda skogsägare som säljer en flislast då och då till Tierps Fjärrvärme. Men värmeverket köper mest från stora skogsföretag som till exempel Stora Enso Bioenergi, som i sin tur ibland köper grot och stamved till skogsbränsle från mindre leverantörer eller från privata skogsägare.

Tierps Fjärrvärme erbjuder fjärrvärme på tre orter i Norduppland. Skogsflisen eldas i största tätorten, Tierp, i två fastbränslepannor på 6 respektive 2,5 MW.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-06-24
Skriv ut
7716050